Abonnements betingelser

Når du tilmelder dig mine forløb (både på hold og 1:1), længerevarende kurser og uddannelse (fællesbetegnelsen er ydelse), så indgår vi en aftale. I aftalen giver du dit tilsagn omkring deltagelse i en ydelse. Sammen med dit tilsagn forpligter du dig til at betale det fulde beløb for min ydelse fra den dag du indgår aftalen og indtil ophør af den pågældende ydelse.

Tilmelding:

Når du tilmelder dig betaler du samtidig et depositum. Beløbet afhænger af, hvilken ydelse, du har tilmeldt dig. Depositum refunderes kun, såfremt jeg aflyser.

Bindingsperiode:

Du er bundet af aftalen og dit abonnement i den periode, der er aftalt på forhånd omkring ydelsen og som den enkelte ydelse er annonceret og planlagt til. Aftalen udløber automatisk, når den aftalte og planlagte ydelse ophøre.

Fortrydelsesfrist:

Du har 14 dages fortrydelsesfrist efter tilmelding til en ydelse, hvor du betaler et afdrag eller et fast månedligt bidrag.

Automatisk trækning:

Første betaling trækkes i forbindelse med indgåelsen af aftalen – herefter trækkes prisen for ydelsen automatisk hver den 1. i måneden.

Ændring af betalingskort:

Det er dit ansvar, at det korrekte og gyldige betalingskort er angivet i systemet. Får du nyt betalingskort, skal du informere mig om det. Du er stadig forpligtet til at betale det fulde beløb for ydelsen.

Gyldighed:

Aftalen er gyldigt indgåelse og dækker fra opstart af ydelsen og indtil sidste dag for afvikling.

Item added to cart.
0 items - DKK