1:1 sessioner

Hvad er healing

Healing betyder at gøre hel. At forene det fysiske og det åndelige liv igennem sjælen i dit hjerte. Så du finder retning og mening i dit liv. Healing er transformation – og sand transformation starter indefra. Jeg bruger healing og energiarbejde til at låse op til det, som bor i dig. Det som du har brug for at få belyst og healet, så du kan forvandle det til ny viden, der hjælper dig her og nu og på din rejse videre i livet.

Healing skaber en dyb forankring og forbindelse til din sjæl og dit hjertes kald.

Mange af os oplever udfordringer igennem livet, som sætter spor og støjer så meget i vores indre, at vi har svært ved at lytte og stå ved os selv. Mit ønske er at hjælpe mennesker – og dig – til at leve et helt og meningsfuldt liv udfra dit hjerte og den du er. Det gør jeg i form af formidling med healing energi og ord (kanalisering) fra sjælsplanet og højere bevidstheder.

” We carry inside us the wonders we seek outside us.” Rumi

Nogle foregår i min klinik. Andre er formidling jeg laver, uden din fysiske deltagelse. Andre kan foregå som fjernhealing.

Hvad gør healing:

Healing er for mig den rejse du tager på indad – til dit hjerte og indre visdom. Det øger din bevidsthed om dine ressourcer, dit potentiale, dine muligheder og den du er i dit hjerte. Vi er både fysiske og sjælelige mennesker. Den sidste del har de fleste af os glemt og mistet kontakten til. Jeg tror på, at når vi er dybt forbundet til os selv – vores sjæl – igennem vores krop, så kender vi alle svarene til at leve et meningsfyldt liv i forhold til det, der er sandt for os.

Med kanaliseret healing balanceres og optimeres dine indre tilstande, så der er plads til hele dig. Der kastes lys på det ukendte, så du får afklarethed og indsigt og opdager den indre visdom, der bor i dit hjerte.

Healing støtter og vejleder på din vej, så du opdager og forbinder dig til din sandhed. Med en dyb forankring og forbindelse til dit hjertes og din sjæls kald, skaber du retning og mening i dit liv. Du lærer at tro dybfølt på dig selv og på en større sammenhæng af lys og kærlighed, som du er en del af.

Det hjælper dig til at vokse dig fri af egoets besnærende bånd. Vokse dig fri af de sociale bindinger, der holder dig tilbage. Vokse dig fri og flyde ind i sjælens lys og sjælens kald.

Healing vækker din indre bevidsthed om lyset og kærligheden, som bor i dig og minder dig om din sjæls kald, så du kan opleve dig selv som et helt og meningsfuldt menneske.  Ægte og ærligt fra dit hjerte.

Sjælens rejse på jorden:

Sjælen rejser på jorden for at opleve og erfare. For at udvikle sig og blive højere og højere i sin energi. Healing støtter sjælens rejse på jorden. Healing betyder at gøre hel både i ånd og sjæl. Igennem det mentale, det følelsesmæssige og det fysiske. Healing hjælper med at forankre og give sjælen plads i din krop. Det åbner til dybe indre sandheder. Til sjælens kald og til åndens bolig – din krop.

Healing er en sand og naturlig del af sjæles rejse på jorden. Sjælens rejse for at opleve og erfare.

Healing forener og skaber balance for at du elsker og erkender vejen og opfylder dit livsformål.

Healing er den største gave, du kan give til dig selv!

Se mere om healing og hvad healing betyder her på min youtube kanal.

healing
Lysaktivering & sjælens potentiale

Vækker lyset i dine celler, udvider din bevidsthed og aktiverer din sjæls potentiale

Healing & fjernhealing

Styrker din egen evne til selvhealing og støtter til mere indre og ydre balance

Kanaliseret healing

Healer i dybere lag af din bevidsthed for at vække din sjæl

Sjælelæsing (lydfil)

Giver dig indsigt i dit højere livsformål og din sjæls unikke evner

Livsvejen // Heart & Soul Business

For dig der vil gøre din livsvej til din levevej

Item added to cart.
0 items - DKK