Hvad er lysaktivering

Hvad er lysaktivering

Hvad er lysaktivering: Vi er alle en del af lyset. Det ligger i vores DNA og i cellerne i vores krop. Med lysktivering vækkes dit eget lys og din sjæl, så du højner din energi til den højeste frekvens af lys og kærlighed og låser op til din sjæls fulde potentiale. Du finder vejen hjem i dig.

Hvad er lysaktivering & transformation

Lysaktivering arbejder i dybere lag af din bevidsthed og åbner til den indsigt, der er forbundet med din sjæls visdom.

Lysaktivering renser ud i din fysiske krop, din energikrop og DNA. Energien bryder dybe mønstre og healer den sjælshistorie, som er lagret i din energikrops erindring.  Lysaktivering er en dybt transformerende energi, der højner energien og frekvensen i din krop og aktiverer lyset i dine cellers erindring. Energien vækker genklang i din sjæl og det åbner til din sjæls højeste potentiale og livsformål, så du kan bruge lyset for dig selv og for andre.

Energien arbejder altid ud fra det sted, du er lige nu, så du vækker din egen sandhed og en dybere mening i dig. Energierne arbejder i dybere lag af din bevidsthed, så du åbner dig for den mulighed for transformation, der ligger her.

Det du skal gøre er at sige ja tak til at modtage og aktivere lyset. Læne dig tillidsfuldt ind i processen – så godt som du kan.

Lysaktivering & transformation:

Lysaktivering er en dyb transformerende proces, som sker med de skridt og i det tempo, du er klar til at åbne imod, modtage og transformere i. Nogle gange går det langtsomt. Andre gange går det hurtigt. Det kan tage tid at integrere den nye viden og indsigt, som du får igennem den healing og lysaktivering, du modtager. Det kræver mod og tillid. Så giv det tid. Giv det plads.

Lysaktivering er især velegnet til dig som lysarbejder – som ønsker at leve i samklang med lyset og din sjæls højere livsformål.

Sådan arbejder jeg med lysaktivering:

Jeg arbejder altid ud fra min sandhed om, at lyset og kærligheden er den højeste universelle energi. Jeg formidler igennem min sjæl i samarbejde med opstegne mestre, ærkeengle og englke, Gaia, stjerneenergier og stjernefolk, lysvæsener og og andre kosmiske og galaktiske bevistheder.

Jeg tilbyder lysaktivering & hjerteåbning i 1:1 sessioner og i mit online univers Shanayas Lyscirkel

Del gerne dine input, ved at skrive din kommentar her:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr.