Jordstjerne chakra

Med de nye åbninger her på jorden, kan flere nu fuldt aktivere jordstjerne chakraet.  Jordstjerne chakraet er vores forbindelse til Moder jord og Gaia –  jordens sjælslys. Når jordstjerne chakraet er aktiveret kan vores sjæl forankres dybt ind i jorden og vores sjælslys manifesteres ind i det fysiske liv.

Jordstjerne chakraet stødte jeg på for første gang i slutningen af 2021. Under en af mine healinger opdagede jeg, at energien arbejdede på en jordstjerne og en sjælsstjerne. Jeg hørte det ikke som chakraer. Det kom først efter jeg talte med en jeg kender.

Siden har jeg arbejdet med og været nysgerrig på jordstjerne chakraet og dets energi. Nedenfor kan du læse min oplevelse og sandhed omkring det.

Igennem dit jordstjerne chakra er du dybt forbundet til den magiske Moder jord – til Gaia – til lysets kvinde – som holder en stærk energi her på vores fysiske jord. Hun arbejder fra jordens kerne med blid, kærlig og feminin energi, der støtter os alle i livet her på jorden. Gaia støtter os med at aktivere vores jordstjerne chakra, så vi kan manifestere vores sjælslys ind til jorden og folde vores fulde sjæls potentiale ud.

Et aktiveret jordstjerne chakra:

Når dit jordstjerne chakra er aktiveret, er du en del af Gaias energi og sjæl og hun er en del af din energi og din sjæl. I smelter sammen som en enhed. Det betyder, du oplever en dyb samhørighed med dit fysiske liv. En stor indre styrke og kraft. En tryg platform helt inde fra jordens kerne, så du føler dig støttet og båret igennem dit liv.

Med et aktivt jordstjerne chakra kan du ret hurtigt manifestere det, som er i tråd med din sjæl og dit højere livsformål. Alt det du har brug for, kommer let og ubesværet til dig. Du kan forbinde dig til og manifestere dit højere livsformål.

Med et fuldt aktiveret jordstjerne chakra indgår du i fuld symbiose med Gaia, som du kan udveksle energi med. Du kan modtage healing og lys, som vil strømme igennem dig og ned igennem din energikrop og ned til jorden og det vil flyde frit den samme vej tilbage. Du vil opleve en opløftet stemning og energi  i din krop, når energierne er i flow. Du vil føle dig som et midtpunkt – et center.

Du vil opleve og kan tydeligt fornemme din rolle og dit livsformål og du hjælper helt automatisk med at højne jordens energi og frekvens, når du øger din egen frekvens og lader lyset flyde frit igennem dig. Det vil løfte dig ud af de fysiske og besnærende bånd og begrænsninger og smerter,  som kan ligge i dit fysiske liv.

Sjælslys og bevidstheder:

Det åbner dine bevidstheder til din sjæl (igennem din sjælsstjerne),  højere bevidstheder, din sjæls potentiale og din sjæls visdom. Den visdom der er forbundet med galaktiske bevidstheder og med universet og med de højeste vibrerende energier i og fra universet.

Du udvider dit perspektiv og dit syn på dig selv og kan skabe en øget kontakt til din sjæl og din sjæls potentiale. Du opdager og kan pakke de gaver ud, som følger med din sjæl og din sjæls talenter.

Det er en proces – en rejse – at aktivere dit jordstjerne chakra fuldt ud. Men du kan langsomt i små skridt mærke forandringen undervejs og styrken i dig vokser i takt med aktiveringen.

Husk – dette er min sandhed, som jeg oplever den. Mærk efter, hvad der giver genklang i dig og lad resten ligge.

Vil du arbejde med dit jordstjerne chakra:

Jeg har indtalt et forløb med 3 moduler, hvor vi arbejder med aktivering af jordstjerne chakraet. Det kan du købe adgang til nedenfor.

2 kommentarer til “Jordstjerne chakra”

  • Hej Per. Beklager det sene svar. Det har jeg faktisk aldrig reflekteret over eller mærket så specifikt ind i. Umiddelbart vil jeg sige at chakraerne er en del af vores energisystem her i vores fysiske liv. For mug betyder det at når sjælen rejser herfra så er den ikke længere koblet til det energisystem den benytter her i det fysiske liv. Men de hænger helt sikkert sammen og jo mere rene/i balance / åbne chakraerne er jo bedre eller renere kan sjælen knyttes ind i livet. Håber det giver mening ?

   Det er min oplevelse så husk, at har du en anden så er den lige så sand

   God dag Kærlige hilsener Ann ✨

   Svar

Inspirer andre ved at skrive en kommentar eller spørgsmål her:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.