Sådan arbejder jeg

Sådan arbejder jeg som healer

Sådan arbejder jeg som healer og sjæle mentor:

Sådan arbejder jeg som healer. Jeg skaber et rum og en platform for healing og transformation igennem forankring i din kerne og åbning til dit sjælsplan og højere bevidstheder og dele af dig. Det gør jeg igennem formidling,  healing og bevidst energiarbejde. Ved at arbejde med dine energier, så de kommer i balance og svinger med din sjæls frekvens, som forplanter sig til dit fysiske liv – din krop og dine tanker.

Det kan forløse og opløse fastlåst energi, der ligger fra din fysiske tilstedeværelse. Dit fysiske liv. Fastlåst energi opstår igennem tanker og følelser og de oplevelser vi har haft, som vi har modstand på at mærke. Men når vi forløser det, så kommer den viden og indsigt til os, som vi har brug for og så opdager vi, hvad vi selv kan og hvad vi indeholder.

Sådan arbejder jeg som healer

Sjæl planet og andre bevidstheder;

Jeg arbejder fra og igennem mit sjæls bevidsthedsplan for at forbinde mig til højere bevidsheder. Det er også herigennem, jeg forbinder mig til dit sjælsplan og til de bevidstheder, der ligger i og omkring dig. I dit fysiske væren og din fysiske tilstedeværelse, men også på dit sjælsplan og i dine højere bevidstheder. Det er herfra jeg arbejder og formidler healing energi og indsigt til dig, så du kan integrere din sjæls frekvens i dit fysiske liv, som harmonerer og balancerer med hele dig.

Når jeg arbejder med energi igennem mit sjælsplan og min sjæls bevidsthed, kommer jeg i kontakt med andre bevidstheder –  hvor også din sjæls bevidsthed og dine bevistheder er forbundet.

Derfor behøver vi ikke være sammen, da frekvens- og energiarbejde er uafhængig af tid og sted. Tid og sted er noget vi mennesker har skabt for at kunne eksisterer i en begrebsverden, som vi kan forstå med vores logiske sind.

Sådan arbejder jeg som healer

Sådan gør jeg når jeg arbejder som healer og sjæle mentor:

Jeg skaber en stærk jordforbindelse og forankring i mig. Herefter tuner ind på min sjælsfrekvens, som jeg mærker igennem min fysiske krop. Herfra åbnes  til højere bevidsthedslag, som jeg stiller mig til rådighed for. Jeg formidler både med ren energi (healing) og med ord.

Min sjæls frekvens er en tilstand inden i mig, som jeg har styrket og øvet mig i at genkende og identificere. Det er herfra jeg arbejder og formidler, hvad der kommer til mig igennem energierne og sjælslyset.

Sådan arbejder jeg som healer

Tid & sted:

Energi- bevidstheds- og frekvens arbejde er uafhængigt af tid og sted, så derfor kan jeg arbejde med dine energier – både i et fysiske møde imellem os og mindst ligeså meget på afstand.

Det ene er ikke bedre end det andet. Det er blot forskellige måder at arbejde på i forhold til, hvad du har brug for. I vores fysiske møde arbejder vi med dine fysiske energier og dine fysiske bevidstheder – din fysiske tilstedeværelse. Det vil sige, vi også arbejder med din fysiske krop – tanker og følelser – oplevelser og erindringer, som kan påvirkes energimæssigt så du forvandler dine oplevelser til brugbar viden og indsigt, som bliver omsat i dine energisystemer, så det giver mening for dig.

Den healing- og transformations rejse, du er på, skaber du i små skridt af gangen:

Healing er en rejse og healing er en proces. Det kommer i det tempo, som du er klar til. Nogle gange går det langtsomt. Andre gange går det hurtigt. Det kan tage tid at integrere den nye viden og indsigt, som du opdager igennem dig selv og igennem den healing og indsigt, du modtager.

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med energi, formidling og bevidst energiarbejde og healing. Samtidig har jeg været og er jeg på min egen rejse.

Arbejdet for andre har gjort mig klogere på mig selv men også på, hvad der er muligt at formidle og forandre og transformere. Det er den viden og indsigt jeg bruger, når jeg arbejder med bevidstheder, healing og formidling.

Du kan se mine tilbud til healing og din personlige rejse her.

Her kan du lytte til min beskrivelse af, hvad healing er.

Item added to cart.
0 items - DKK